Oznakowania pasa startowego

Oznakowania

System oznakowania.